"Απόφαση Δ.Σ ΚΩ για κλείσιμο υπηρεσιών αύριο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου"

Απόφαση Νο 03

Που έχει καταχωρηθεί στο 02ο Πρακτικό της από 20-01-2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

 

 

 

Σήμερα στις είκοσι (20) μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 714/16-01-2020 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο αυθημερόν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν με τα αρθρ. 74, 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 133/19-07-2018) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του ιδίου ως άνω Κώδικα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ιδίου κώδικα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων, ήσαν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλλούδης Ιωάννης
 1. Μήτρου Εμμανουήλ
 1. Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία
 1. Σιφάκης Ηλίας
 1. Μουζουράκης Θεόφιλος
 1. Σαϊτής Ιωσήφ
 1. Βλάχου Σεβαστή

οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα &

 1. Κασσιώτη Γεωργία

αιτιολογημένα δεν προσήλθαν.

 1. Πης Σταμάτιος

 

 1. Κανταρζή Σταματία

 

 1. Παρισίδη Σμαράγδη

 

 1. Ρούφα Ιωάννα

 

 1. Κάννη Καλλιόπη

 

 1. Καμπουράκης Σταμάτιος

 

 1. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ

 

 1. Μαραγκός Σεβαστιανός

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 1. Αβρίθης Παναγιώτης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. Μακρή Κυριακή
 1. Γιωργαλλής Μιχαήλ, Ασφενδιού
 1. Φραγκούλης Ιωάννης
 1. Πάχος Θεόδωρος, Πυλί
 1. Γερασκλής Δαυίδ

 

 1. Πη Βασιλεία

 

 1. Χόνδρος Κωνσταντίνος

 

 1. Ζαχαρός Κωνσταντίνος

 

 1. Μανιάς Βασίλειος

 

 1. Πασσανικολάκης Γεώργιος

 

 1. Ζερβός Νικόλαος

 

 1. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη

 

 1. Κρητικός Αντώνιος

 

 1. Ζερβός Εμμανουήλ

 

 1. Κιάρης Μηνάς

 

 1. Κυρίτσης Γεώργιος

 

 1. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

 

 1. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος

 

 1. ………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………….

 

 

ΘΕΜΑ 1ο § Β: “ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ & ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΑΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ.

 

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και για το ανωτέρω θέμα απηύθυνε το λόγο στον κ. Δήμαρχο για να το εισηγηθεί.

Ο κ. Δήμαρχος πήρε στη συνέχεια το λόγο και εισηγούμενος το θέμα, επεσήμανε τα εξής:

Να ενημερώσω το Σώμα πως πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μετά τη χθεσινή συνεδρίασή της (19-1-2010) είναι πέραν των προτάσεων που εγκρίθηκαν στο πρώτο μέρος της απόφασης, να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο τη συμμετοχή του Δήμου μας στην κινητοποίηση όλων των νησιών, με το κλείσιμο των υπηρεσιών του την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ως μέτρο πίεσης για την άμεση και γενναία αποσυμφόρηση της υπάρχουσας δομής και της προθέσεως της κυβέρνησης για τη δημιουργία κλειστής δομής στο νησί μας.

Παράλληλα, καλούμε τον εμπορικό κόσμο να συμμετάσχει στην κινητοποίηση με κλείσιμο των καταστημάτων την ίδια ημέρα.

Στη συνέχεια απηύθυνε το λόγο στους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους, για να εκφράσουν τις θέσεις τους. (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ . ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ., Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙ ΩΣ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ν’ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΕΧΕΙ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α’ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΤΕΛΟΣ, ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Β΄ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΜΑΚΡΗ ΚΥΡ., Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝΙΣΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ).

Ο Πρόεδρος κλείνοντας πήρε το λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της συζήτησης, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει επί του θέματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του:

 

 

 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133/19-07-2018).
 2. Τη σχετική με το θέμα εισήγηση του κ. Δημάρχου.
 3. Την υπ’ αριθμ. 1/19-01-2020 σχετική γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 4. Τις εισηγήσεις το Προέδρου & του κ. Δημάρχου.
 5. Τις εισηγήσεις – θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της συζήτησης από τους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους.
 6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί δεκαεννέα (19) παρόντων Μελών[1], ΥΠΕΡ της προτάσεως εψήφισαν δεκαπέντε (15) παριστάμενα Μέλη, μειοψηφούντων των 1/ Ρούφα Ι., 2/ Κάννη Καλλ., 3/ Φραγκούλη Ι. & 4/ Μακρή Κυρ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στην κινητοποίηση όλων των νησιών, με κλείσιμο των υπηρεσιών του την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ως τρόπο αντίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
 2. Καλεί τον εμπορικό κόσμο να συμμετάσχει στην κινητοποίηση με κλείσιμο των καταστημάτων τους την ίδια ημέρα.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 02ο πρακτικό της από 20-01-2020 τακτικής συνεδρίασης υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος Κω

Τα Μέλη

Καλλούδης Μ. Ιωάννης

Νικηταράς Α. Θεοδόσιος

Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία

 

 

Βλάχου Σεβαστή

 

 

Κασσιώτη Γεωργία

 

 

Πης Σταμάτιος

 

 

Κανταρζή Σταματία

 

 

Ρούφα Ιωάννα

 

 

Κάννη Καλλιόπη

 

 

Καμπουράκης Σταμάτιος

 

 

Αβρίθης Παναγιώτης

 

 

Μακρή Κυριακή

 

 

Φραγκούλης Ιωάννης

 

 

Χόνδρος Κωνσταντίνος

 

 

Ζαχαρός Κωνσταντίνος

 

 

Μανιάς Βασίλειος

 

 

Πασσανικολάκης Γεώργιος

 

 

Ζερβός Νικόλαος

 

 

Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

 

 

Χρυσόπουλος Αλέξανδρος

 

 

[1]ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ:

Εμφανίσεις: --- Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 1ου § α’ της Η.Δ., εμφανίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1/ Χατζηχριστοφής Παν. & 2/ Χρυσόπουλος Αλ.

Αποχές: Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1/ Κυρίτσης Γ., 2/ Χατζηκαλύμνιος Μ., 3/ Πη Β., 4/ Κιάρης Μ., 5/ Ζερβός Εμμ., 6/ Κρητικός Αντ., 7/ Μουζουράκης Θ., 8/ Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ. & 9/ Παρισίδη Σμ., απείχαν της ψηφοφορίας του παρόντος θέματος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις του Δήμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αποχωρήσεις: --- Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 1ου § α’ της Η.Δ. αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 1/ Γερασκλής Γ. --- Μετά το πέρας της ψηφοφορίας του ανωτέρω θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 2/ Χατζηκαλύμνιος Μ. & 3/ Μαραγκός Σεβ.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σχολίασε
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

Όλα τα σχόλια
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*). Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.